شماره مناقصه:
99/10
موضوع مناقصه:
خريد 170 دستگاه انواع تابلو عمومي و روشنايي معابر با سكو فلزي توليد داخل ( از محل اعتبارات داخلي )
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/03/31
آخرین مهلت:
1399/03/31
خريد 170 دستگاه انواع تابلو عمومي و روشنايي معابر با سكو فلزي توليد داخل ( از محل اعتبارات داخلي )
فایل:
Powered by DorsaPortal