نام و نام خانوادگی  عکس پست سازمانی تلفن مستقیم/داخلی  آخرین مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
محمد مرادی میانکوهی
 
سرپرست شرکت
083-38259983  فوق لیسانس برق-قدرت
mo.moradi@kpedc.ir
 سیدمحمود باقری
   مشاور فنی مدیرعامل
 083-38235165  فوق لیسانس برق-قدرت
 m.bagheri@kpedc.ir
 داریوش منصوری
   قائم مقام مدیرعامل در امور اجرائی
 داخلی220  لیسانس برق-انتقال و توزیع
 d.mansori@kpedc.ir
 خلیل دارابی
   معاونت برنامه ریزی و مهندسی
 083-38235168  فوق لیسانس مدیریت اجرایی
 kh.darabi@kpedc.ir
تیمور اکبری

 سرپرست معاونت فروش و خدمات مشترکین 083-38236570  لیسانس فیزیک کاربردی
t.akbari@kpedc.ir
بیژن ملک پور
  معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ 083-38234233  فوق لیسانس مدیریت اجرایی
b.malekpour@kpedc.ir

 
 معاونت منابع انسانی 083-38251512

سید حامد حسینی  
مدیر دفتر حراست 083-38246720

افشین محلوجی   مدیر دفتر روابط عمومی 083-38235167  لیسانس تربیت بدنی
a.mahloji@kpedc.ir
منوچهر تیموری
  مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات 083-38255218  لیسانس حقوق
m.teimorei@kpedc.ir
محمدرضا الماسوندی
  مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین 083-38239077  لیسانس فیزیک کاربردی
m.almasvandi@kpedc.ir
شاپور پایدار
  مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات 083-38254245  لیسانس آمار
sh.paydar@kpedc.ir
احسان مهدوی
  مدیر دفتر نظارت و کنترل لوزم اندازه گیری
083-38256125
 فوق لیسانس مهندسی صنایع
e.mahdavi@kpedc.ir
نعمت اله نظری   مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه 083-38236571  لیسانس برق-قدرت
 n.nazari@kpedc.ir
عبدالرضا علیرضاپوری
  مدیر دفتر مهندسی و نظارت 083-38255434  فوق لیسانس برق-قدرت
a.alirezapouri@kpedc.ir
تورج ملکی  
  مدیر دفتر برنامه و پروژه 083-38235155  فوق لیسانس برق-مخابرات
 t.maleki@kpedc.ir
مهدی برزوئی
 
مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات 083-38259982  لیسانس کامپیوتر-سخت افزار
m.borzouei@kpedc.ir
 همایون رحیمی  مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق083-38251511
  فوق لیسانس برق-قدرت 
h.rahimi@kpedc.ir
کریم احمدی
  مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری  083-38250690  لیسانس برق-قدرت
k.ahmadi@kpedc.ir
شهرام قنبری
  مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات 083-38237144  لیسانس برق-انتقال و توزیع
sh.ghanbari@kpedc.ir
الهام کتیرائی
  مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل 083-38242221  لیسانس مدیریت اجرایی
 e.katiraee@kpedc.ir
الهه نیک سیما
   مدیر دفتر  آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی 083-38259111  فوق لیسانس مدیریت آموزش
e.niksima@kpedc.ir
بهروز ملک
  مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری 083-38245218  لیسانس مدیریت اجرایی
b.malek@kpedc.ir
مهرداد الماسی زاده

سرپرست امور کارکنان و رفاه 083-38259110
لیسانس کشاورزی
m.almasizadeh@kpedc.ir
علیرضامحمدپورفرخی   مدیر امور مالی 083-38236929  فوق لیسانس مدیریت مالی
 A.pourfarokhi@kpedc.ir
محمدرضا مرادی
  مدیر امور تدارکات 083-38234666  فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
 m.moradi@kpedc.ir
مجتبی حیدریان
 
مدیر  امور نظارت بر خدمات عمومی
083-38256135  لیسانس مدیریت دولتی
m.heidarian@kpedc.ir
 مجید سقائی
 
مدیر دفتر مدیریت مصرف
083-38213051
 لیسانس برق-قدرت
m.saghaei@kpedc.ir
محدرضا میرانی
 
مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل
083-38235163
 لیسانس حسابداری
m.mirani@kpedc.ir
مجید کرمی
  رئیس گروه تحقیقات داخلی 243  فوق لیسانس برق-قدرت  m.karami@kpedc.ir
 
پیمان اکبری
  مدیر دفتر بازار برق 083-38242996  لیسانس برق-قدرت 
p.akbari@kpedc.ir
شاپور حامدی
 
رییس گروه بودجه
داخلی 223     
 لیسانس حسابداری
sh.hamedi@kpedc.ir
غلامرضا فیض بشی پور
 
رییس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
داخلی 305
 لیسانس برق-قدرت
gh.fbashipoor@kpedc.ir
میلاد جلیلیان
 
رییس گروه رلیاژ
داخلی 317
 فوق لیسانس برق-قدرت
m.jalilian@kpedc.ir
رامین مرجان بها
 
رئیس اداره دیسپاچینگ
083-38259980
 لیسانس برق-انتقال و توزیع
r.marjanbaha@kpedc.ir
افشار مرادی
 
رئیس گروه GIS
داخلی 225
 لیسانس برق-انتقال و توزیع
a.moradi@kpedc.ir
 
محسن یلوه
  رئیس گروه برون سپاری
 083-38259110  فوق لیسانس مهندسی هسته ای 
m.yalveh@kpedc.ir
حشمت اله عبدلی
  مدیر امور توزیع برق مرکزی کرمانشاه 083-38235151  لیسانس مهندسی مکانیک
h.abdoli@kpedc.ir
حمیدرضا نجفی
  مدیر امور توزیع برق شمال کرمانشاه 083-34236062  فوق لیسانس برق-قدرت
 h.najafi@kpedc.ir
هوشنگ فارغیان
  مدیر امور توزیع برق جنوب کرمانشاه 083-37248438  لیسانس برق-الکترونیک
h.faroghian@kpedc.ir
فرزاد درویشی قلعه
  سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان اسلام آباد غرب 083-45228210  لیسانس برق-انتقال و توزیع
f.darvishi@kpedc.ir
مادح بهرامی
  مدیربرق شهرستان جوانرود 083-46222998  لیسانس برق-انتقال و توزیع
 m.bahrami@kpedc.ir
قدرت رحیمی
  سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان هرسین 083-45125898  لیسانس برق-انتقال و توزیع
gh.rahimi@kpedc.ir
ناصر فتاحی نژاد        
سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان پاوه 083-46123423  
میثم کوشکی   سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان قصرشیرین 083-42422676  لیسانس برق-انتقال و توزیع
m.koshki@kpedc.ir
جواد امجدیان
  سرپرست توزیع برق شهرستان سنقر 083-48423030  لیسانس برق-انتقال و توزیع
 j.amjadian@kpedc.ir
خلیل امیرخانی
  مدیر توزیع برق شهرستان کنگاور 083-48224297  لیسانس برق-انتقال و توزیع
kh.amirkhani@kpedc.ir
علی اشرف چقازردی
  مدیریت توزیع برق بخش ماهیدشت 083-34622169  لیسانس برق-قدرت
a.choghazardi@kpedc.ir
میثم کوشکی
  سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان سرپل ذهاب
083-42222175   لیسانس برق-انتقال و توزیع m.koshki@kpedc.ir
فرهاد پورتیمور
  مدیر توزیع برق بخش بیستون 083-45882457  لیسانس فیزیک-کاربردی
f.pourtimor@kpedc.ir
حمید زارع
 
سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان صحنه 083-48324400  لیسانس برق-انتقال و توزیع
h.zare@kpedc.ir
کامران اکبری
  مدیر برق شهرستان گیلانغرب 083-43222354  لیسانس برق-انتقال و توزیع
k.akbari@kpedc.ir
ریوگار رضایی   مدیر توزیع برق شهرستان روانسر 083-46522811  لیسانس برق-قدرت
r.rezaei@kpedc.ir
ایرج زین الدینی   سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان دالاهو 083-43722228  لیسانس برق-انتقال و توزیع
e.zeynodin@kpedc.ir
کیکاوس رمضانی
  مدیر توزیع برق شهرستان ثلاث باباجانی 083-46725025  فوق لیسانس برق-قدرت
k.ramezani@kpedc.ir
قدرت اله الماسی
  مدیر توزیع برق شهرستان کوزران 083-34662020  لیسانس برق-قدرت

gh.almasi@kpedc.ir
Powered by DorsaPortal