دفتر نظارت بر بهره برداري
بخشي از وظايف دفتر نظارت بر بهره برداري

1. برنامه ريزي لازم جهت انجام بازبيني و تعميرات پيشگيرانه بر روي شبكه به منظور پايداري بيشتر و بالا بردن قابليت اطمينان شبكه
2. نظارت بر نحوه انجام تعميرات زمانبندي شبكه ( شامل خطوط هوايي ، خطوط زميني ، پستهاي هوايي و زميني )
3. تخصيص و تنظيم اعتبارات تعميرات زمانبندي و پيگيري تهيه اجناس مورد نياز تعميرات
4. برنامه ريزي و پيگيري انجام بارگيري از پست هاي توزيع و فيدرهاي فشار ضعيف به منظور كنترل بار شبكه و جلوگيري از پر بار شدن و صدمه ديدن تجهيزات
5. شناسايي پستها و فيدرهاي پر بار و برنامه ريزي جهت انجام تعادل بار آنها
6. بررسي و تجزيه و تحليل حوادث و خاموشيها به منظور ارائه پيشنهادات و راهكارهاي لازم جهت كاهش حوادث
7. تشكيل جلسات بهبود بهره برداري با حضور مديران برق شهرستانها و بررسي مشكلات شبكه و ارائه راهكار مناسب
8. پيگيري وضعيت شبكه معابر
9. تشكيل كميته بررسي عيوب تجهيزات به منظور شناسايي تجهيزات معيوب و جلوگيري از نصب آنها در شبكه
10. شناسايي نقاط مانور و نصب تجهيزات الكتريكي و حفاظتي به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه
11. شناسايي انشعابات غاير مجاز و اتخاذ تدابير لازم به منظور جمع آوري آنها
12. شناسايي نقاط ضعف شبكه و ارائه پيشنهادات لازم به معاونت مهندسي جهت پيش بيني اعتبار و اصلاح آن
13. نظارت بر عملكرد پيمانكاران بهره برداري و همچنين نظارت نهايي بر اجراي پروژه هاي توسعه و اصلاح و بهينه انجام شده توسط پيمانكاران
14. شناسايي و جذب پيمانكاران خط گرم و الزام انجام پروژه هاي اختصاصي به روش خط گرم

تاریخ به روز رسانی: 1398/05/22
تعداد بازدید: 5103
Powered by DorsaPortal