بهينه سازي مصرف در بخش تجاري

مديريت مصرف برق در بخش تجاري
عملكرد و فروش انرژي در سال 1382 نشان مي دهد كهمراكزتجاري قريب 7 درصد از كل انرژي مصرفي را به خود اختصاص داده اند كه اين انرژيدر وسايل برقي آنها از جمله لوازم روشنائي ، تجهيزات سرمايشي و گرمايشي ، يخچالهاو فريزرها مصرف شده است .
ساعات اوج مصرف چگونه بوجود مي آيد
در ايران در ساعات اوليه شب ، وسايل روشنائي وبرخي ازلوازم الكتريكي ديگر به مدار وصل ميشوند . چون مجموع بار اين گونه مصارفبيش از بار مصرف كنندگاني مانند صنايع يك نوبته ، ادارات و ... است كه از مدارخارج شده اند ، لذا بار مصرفي در اين ساعات به حداكثر مقدار خود مي رسد و به آنساعات اوج مصرف مي گويند . معمولا اين ساعات همواره در مدت 4 ساعت اوليه شب ازحوالي غروب ، اتفاق مي افتد و بخش تجاري در ايجاد اين قله بار موثر است .
مديريت مصرف برق سعي در كاهش اين قله بار وتعديل آن دارد كه در مواردي با رهنمودهاي فرهنگي و ايجاد تغييرات ساده در چگونگيمصرف قابل اجرا است . برخي از توصيه ها در شاخه هاي عمده مصارف تجاري به شرح زيرارائه مي گردد .
1- در رنگ آميزي ديوارها و سقف از رنگ روشناستفاده شود تا ميزان بازتاب نور افزايش يابد.
2- گرد و خاك موجود در محيط از ميزان بهره نوريلامپها مي كاهد ، تميز كردن منظم لامپها سبب مي گردد تا نوردهي بهتري داشته باشند.
3- درصورت امكان ، استفاده ازلامپهاي فلورسنت(مهتابي)به ويژه درراهرو و زيرزمين دراولويت قرار گيرد.


http://edsm.tavanir.org.ir/img/tejari-1.jpg

http://edsm.tavanir.org.ir/img/tejari-2.jpg

4-يك لامپ رشته اي 100 وات بطور معمول حدود دو برابر يك لامپ فلورسنت بلند ( مهتابي)، برق مصرف مي كند ، درحاليكه 50 درصد كمتر از آن نور دارد . از اينرو استفاده ازلامپهاي فلورسنت يا تركيب آن با لامپهاي رشته اي به كاهش هزينه برق شما نيز كمك ميكند.
5- در ساعات اوج مصرف ، خاموش كردن لامپهاياضافي باعث مي شود كه كليه مشتركين از برق مطمئن برخوردار گردند.
http://edsm.tavanir.org.ir/img/tejari-3.jpg
6- دقت شود هيچ فضائي بيهوده روشن نماند .همچنين سعي شود از روشنائي تجملي بيش از حد ، پرهيز گردد.
7- چون بيش از 90 درصد برق مصرفي در لامپهايرشته اي به گرما تبديل مي شود ، استفاده از اين لامپها در تابستان باعث افزايشدماي محيط شده و نياز به سيستم خنك كننده را افزايش مي دهد.
8- مصرف برق لامپ رشته اي 100 وات 5 برابر لامپكم مصرف مي باشد و باعث افزايش هزينه ميشود .
9- درمحل هايي از محيط كار كه نور بيشتري موردنياز است ، به جاي افزايش لامپها در محيط ، ازچراغهاي موضعي و روميزي استفاده گردد

http://edsm.tavanir.org.ir/img/tejari-4.jpg

http://edsm.tavanir.org.ir/img/tejari-5.jpg

استفاده از لوازم گرمايشي و سرمايشي در بخش تجاري
1- در زمستان ، دماي مناسب در روز 20 درجه سانتيگراد و در شب 15 درجه سانتي گراد است . سعي شود با استفاده از ترموستات يا دماسنج، دماي محيط را درحدود مقادير فوق نگهداريد .
2- درصورتيكه هواي محيط در زمستان بيش از اندازهمورد نياز گرم شده بود ، به جاي باز كردن در و پنجره ها بهتر است وسايل گرم كنندهرا خاموش نماييد .
3- غير اقتصادي ترين وسيله براي گرم كردن محيط ،بخاري برقي و جهت تهيه آب گرم ، آبگرمكن برقي است كه لازم است از استفاده آنهااجتناب گردد .
4- در تابستان ، دماي مناسب محيط كار يا زندگيدرحدود 26 درجه سانتي گراد است . با استفاده از ترموستات ، دماي محيط را در اينحدود كنترل كرده و از كاستن بيش از حد آن جلوگيري نماييد.
5- براي خنك كردن محيط ، ميزان نياز خود راارزيابي نموده و به مقتضاي درجه حرارت و شرايط محيط از يكي از وسايل خنك كنندهنظير پنكه ، كولر آبي يا كولر گازي با ظرفيت مناسب استفاده گردد.
6- در اطراف پنجره ها از سايبان استفاده گردد تادرفصل تابستان از تابش مستقيم اشعه خورشيد به داخل ساختمان جلوگيري شود.
img border="0" alt="http://edsm.tavanir.org.ir/img/tejari-6.jpg" src="/dorsapax/userfiles/Image/MOdiritEnerji_6.jpg" width="275" height="195" />
7- كولرها را درفصل تابستان بطور منظم سرويسكنيد. درهنگام نصب كولر ها دقت شود كه عايق بندي كانالها رعايت شده ، درزهاي اطرافآنها مسدود شوند و بر روي سقف كولر سايبان نصب گردد.
http://edsm.tavanir.org.ir/img/tejari-7.jpg
رهنمودهاي كلي
1- شايسته است نسبت به ميزان مصرف برق حساسباشيم و ميزان مصرف را از روي كنتور و ارقام موجود در قبض برق كنترل كنيم ، و برايصرفه جويي در هزينه ها در جهت كاهش تدريجي مصرف برق بكوشيم .
2- همكاران خود را آگاه سازيم ، كه در مصرف برقميزان اعتدال را رعايت كنند.
3- هنگام خريد وسايل ، تجهيزات و دستگاههاي برقي، ميزان نياز خود را در نظر بگيريم و از خريدن تجهيزات و دستگاههاي بزرگ و پرمصرفبپرهيزيم .
4- هنگام خريد وسايل برقي ، توجه به ميزان مصرفبرق آنها ، عملي منطقي و معقول است .
تجهيزاتي را انتخاب كنيم كه برق كمتري مصرف ميكنند درحاليكه بازده زيادي دارند
5- شايسته است با نورپردازي مناسب از مصرف برقبه منظور زيبا سازي فضاي كار يا ويترين فروشگاه و مانند آن درحد معقول استفاده شود.
6- تاسيسات ساختمـان و محلهـاي كـار را هرچندوقت يكبـار بوسيله اشخاص كار دان مورد رسيدگي قرار دهيم و از سالم بودن عايق ها وعايق بنديها ، همچنين از كاركرد درست پمپ ها ، رله ها ، مشعلها و اجزا ء ديگرمطمئن شويم .
7- تا حد امكان از بكار بردن وسايل برقي پرمصرفمانند اتو ، ماشين لباسشويي و لامپهاي پرمصرف در ساعت هـاي اوج مصرف خوددارينمائيم . استفاده از لامپهاي كم مصرف در ويترين مغازه ها ، بوتيك ها ، هتل ها ورستوران ها بسيار اقتصادي مي باشد .
جهت استفاده مناسب و معقول از وسايل و تجهيزاتبرقي ، خوب است با مصرف برق آنها آشنا شويم
يك كيلوات ساعت معادل است با :
- مصرف يك لامپ معمولي 100 وات در 10 ساعت
- مصرف يك لامپ فلورسنت بلند ( مهتابي)در20 ساعت
- مصرف يك لامپ كم مصرف در 40 ساعت
- مصرف يخچال معمولي در 24 ساعت
- مصرف فريزر بزرگ در 12 ساعت
- مصرف يخچال ويتريني ( متوسط) در 12 ساعت
- مصرف جارو برقي در 1 ساعت
- مصرف كامپيوتر در 10 ساعت
- مصرف بخاري برقي فن دار در نيم ساعت
- مصرف هواكش در 30 ساعت
- مصرف پنكه در 12 ساعت
- مصرف كولر آبي در 2 ساعت
- مصرف كولر گازي در نيم ساعت
- مصرف دريل برقي در 4 ساعت
- مصرف سماور برقي در1 ساعت
تاریخ به روز رسانی: 1395/12/02
تعداد بازدید: 6932
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal