جمع آوري دائم انشعاب

جمع آوري دائم انشعاب

معرفي فرآيند و شرايط جمع آوري دائم انشعاب برق

مدارك موردنياز جهت درخواست جمع آوري دائم انشعاب برق

گردش كار فرآيند جمع آوري دائم انشعاب برق

 

معرفي فرآيند و شرايط جمع آوري دائم انشعاب برق

در هريك از چهار حالت زير شركت انشعاب برق مشترك را به طور دائم جمع آوري، اشتراك مربوطه را باطل و با مشترك تسويه حساب خواهند نمود.

الف: هرگاه مشتركي كه تنها مصرف كننده برق از انشعاب مي باشد درخواست برچيدن دائم انشعاب را بنمايد.

ب: هرگاه بدهي مشترك به 100% هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق مندرج در جدول " هزينه هاي برقراري انشعاب برق" برسد و عليرغم ارسال صورتحساب و اخطار شركت بدهي مربوطه پرداخت نگردد.

ج: هرگاه يك سال از تاريخ قطع برق بگذرد و مشترك عليرغم ارسال صورتحساب و اخطار شركت وضع خود را مشخص ننمايد.

د: هرگاه مشترك خودسرانه جريان برق قطع شده را براي بار دوم وصل نمايد.

در كليه حالات فوق اگر مشترك يا فردي كه قائم مقام قانوني وي محسوب مي شود جهت تسويه حساب مراجعه نمايد بخشي از ارزش انشعاب برابر ارقام مندرج در ستونهاي جدول " هزينه هاي برقراري انشعاب برق " پس از كسر بدهي و خسارت ناشي از عدم ايفاء تعهد مسترد خواهد شد. مبلغ مذكور در مورد انشعابات واگذار شده روي ولتاژهاي 400، 230، 132، 66، 63 كيلوولت شصت درصد و روي ولتاژهاي 23، 20، 11 كيلوولت و فشار ضعيف پنجاه درصد خواهد بود. در صورت عدم امكان بازپرداخت نقدي، مبالغ مزبور به صورت اقساط و حداكثر ظرف يكسال به مشترك پرداخت خواهد گرديد. در هر حال مبلغ قابل استرداد از مبلغ مندرج در ستون يك جداول " هزينه هاي برقراري انشعاب برق كمتر نخواهد بود.

نكته: ارزش هر انشعاب برابر است با ارقام ذكر شده در ستون هاي ك و دو جدول هزينه هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان با قدرت كمتراز 30 كيلووات و در ستون هاي يك، دو و سه جدول " هزينه هاي برقراري انشعاب برق " متقاضيان با قدرت 30 كيلو وات و بيشتر ( با كاربري كشاورزي و غير كشاورزي ) كه بر حسب مورد به ازاء هر كيلووات و با هر انشعاب مي باشد.

مدارك مورد نياز جهت درخواست جمع آوري دائم انشعاب برق:

متقاضي مي بايست با همراه داشتن مدارك زير به يكي از دفاتر خدمات ارتباطي شركت مراجعه فرمايد.

1-    كارت ملي صاحب محل مورد تقاضا

2-    آخرين قبض تسويه شده محل مورد تقاضا در سمت چپ هر قبض در باكس دوم شماره پرونده و شماره اشتراك قابل دسترس مي باشد.

3-    اسناد رسمي و احكام قانوني و با اسناد مثبته اي ( قولنامه رسمي، تعهد محضري، تقاضاي مالك انشعاب) كه مورد تاييد شركت باشد.

تاریخ به روز رسانی: 1397/04/11
تعداد بازدید: 8752
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:71
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal