انتصاب
طی حکمی از سوی مهندس امید علی مرآتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه،و بر اساس پیشنهاد مدیر کل دفتر بازرسی وپاسخگویی به شکایات شرکت توانیر ، مهندس محسن یلوه به عنوان بازرس مبارزه با رشوه و سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری این شرکت منصوب شد.

                                                                   انتصاب

طی حکمی از سوی مهندس امید علی مرآتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه،و بر اساس  پیشنهاد مدیر کل دفتر بازرسی وپاسخگویی به شکایات شرکت توانیر ، مهندس محسن یلوه به عنوان بازرس مبارزه با رشوه و سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری این شرکت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، در جلسه شماره 100 کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم صنعت برق، مهندس محسن یلوه برای مدت سه سال به عنوان بازرس مبارزه با رشوه و سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه منصوب شد.

تاریخ:
1399/06/23
تعداد بازدید:
329
منبع:
Powered by DorsaPortal