در جلسه بررسی گزارش عملکرد اقدامات حوزه معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیرو برق استان کرمانشاه مطرح شد؛
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه جلسه بررسی گزارش عملکرد منابع انسانی با حضور مدیر عامل و اعضای هیت مدیره، معاونین، مدیران و کارشناسان این شرکت در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه جلسه بررسی گزارش عملکرد منابع انسانی با حضور مدیر عامل و اعضای هیت مدیره، معاونین، مدیران و کارشناسان این شرکت در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید.

منوچهر تیموری معاون منابع انسانی گفت: نیروی انسانی کارآمد یکی از شاخص های پیشرفت هر سازمانی است و توسعه هر سازمانی نشات گرفته از رشد شاخص های منابع انسانی است، در هر سازمانی سه رکن وجود دارد که عبارتند از ساختار، برنامه ، نیروی انسانی و از میان این سه رکن به نظر می رسد نیروی انسانی مهمترین شاخص است.

تیموری رشد و بالندگی و توجه به توسعه نیروی انسانی در سازمان را یکی از نکات اساسی بیان کرد و گفت: اسلام به‌عنوان یک دین جامع و کامل توسعه معنوی و کرامت ذاتی انسان را سرلوحه دستورات خود قرار داده است.از آنجا که سرمایه انسانی اصلی‌ترین دستاورد الگوهای توسعه منابع انسانی است امروزه سازمانهای موفق و پیشرو نقش خود را در حفظ و ارزش نهادینه نیروی انسانی جهت تولید و بهره‌وری بیشتر قرار داده‌اند.

وی در ادامه به تشریح بیشتر اهداف و تشکیل کارگروه‌هایی در مباحث ساختار سازمانی، انگیزش و رفاه، جذب و برنامه ریزی سرمایه انسانی، آموزش و توانمندسازی ، برون سپاری و قراردادها، طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت و ارزیابی عملکرد کارکنان و تدوین شاخص پرداخت.

تیموری با بیان اینکه نیروی انسانی سرمایه‌ای است که ارزش افزوده دارد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت این امر، باید برنامه‌ریزی مناسبی در خصوص منابع انسانی شرکت صورت گیرد.

وی در پایان به توضیح اقدامات منابع انسانی در حوزه های توسعه و تحول، سازماندهی و طبقه بندی مشاغل، برونسپاری و آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی پرداخت و مهمترین آن ها را به شرح ذیل بیان کرد:

دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری :

کسب رتبه نهم در میان 52 دستگاه های اجرائی استان در ارزیابی عملکرد سال 1400 (جشنواره شهید رجائی)

کسب سطح خوب در میان شرکت های وابسته (شرکت های توزیع) توانیر در ارزیابی عملکرد سال 1400

تدوین و ابلاغ اهداف کیفیت1402و خط مشی کیفیت

بازنگری دستورالعمل تفویض اختیار شهرستانها

تدوین 10روش اجرائی جدید منبطق با الزامات HSE

برگزاری جلسات کمیسیون توسعه،کمیته سلامت اداری،کمیته نظام پیشنهادات،کمیته مدیریت دانش،کمیته مدیریت عملکرد و پیگیری مصوبات آنها

تشکیل کمیته بهره وری و برگزاری جلسات در راستای سیاست های ابلاغی توانیر و تهیه گزارش های درخواستی

در این زمینه

دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل :

در راستای اجرای بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400مشمولین ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به تعداد 162نفر از پرسنل پیمانکاران طرف قرارداد در این شرکت تبدیل وضعیت استخدام واحکام کارگزینی صادر گردیده است.

گروه برونسپاری :

با عنایت به بازنشسته شدن تعدادی از پرسنل پیمانکاران با انجام مکاتبات و برگزاری جلسات موفق به اخذ مجوز

بکارگیری تعداد 37 نفر در راستای خدمات رسانی بهتر و همچنین اشتغال جوانان جویای کار باتوجه به نرخ

بالای بیکاری در استان

اصلاح شرایط خصوصی قراردادها ی برونسپاری در راستای بهبود کار ، خدمات رسانی و افزایش بهره وری نظارت مستمر بر قراردادهای مختلف پیمانکاری در جهت صیانت از بیت المال و بهبود بهره وری و ایجاد انگیزه و رضایت مندی نیروهای پیمانکاران ودرنتیجه ارائه بهتر خدمات رسانی به مشترکین

تعریف ، ایجاد و ساماندهی فرآیند کاری برای بازنشستگی پرسنل سیمبان مشمول مشاغل سخت و زیان آور که که طی آن در چند سال اخیر منجر به بازنشستگی حدود 10 نفر بطور میانگین در سال از پرسنل سیمبان شده است که این امر ضمن ایجاد رضایت در این دسته از همکاران زمینه را برای اخذ مجوز بکارگیری نفرات جدید سیمبان ( جوانان جویای کار ) فراهم نموده است.

دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی:

دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی با وجود محدودیت های ایجاد شده به موجب شیوع ویروس کرونا موفق به دستیابی به سرانه آموزشی هدف و عملکرد آموزشی درسالهای 1400 و 1401 به شرح ذیل گردید.

با تبدیل وضعیت کارکنان خانواده ایثارگر که در دولت سیزدهم اجرایی گردید علاوه بر اضافه شدن تعداد نیروی انسانی و ارائه خدمات به ایشان در خصوص آموزش های سالیانه دوره های توجیهی نیز جهت 149 نفر برگزار گردید.

این دفتر با اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز ( مصوب تقویم آموزشی ، اقتضایی و ابلاغی شرکت توانیر ) موفق به کسب رتبه برتر شرکت های صنعت آب و برق منطقه غرب در اجرای دوره های آموزشی و توسعه منابع انسانی

( با مرکز منطقه ای غرب پژوهشگاه نیرو) در دو سال 1400 و 1401 گردید.

در سال 1401 طی مکاتبات بعمل آمده با سازمان فنی و حرفه ای جهت تحقق اهداف آموزشی این شرکت موفق به اخذ دریافت مجوز جوار کارگاهی از سازمان فنی و حرفه ای گردیده ، که این امر در جهت اجرای آموزشهای تخصصی وکاربردی با استفاده از اساتید با تجربه و آشنا با نحوه صحیح انجام کار و همچنین در کاهش هزینه های آموزشی نقش به سزایی خواهد داشت .

به منظور ایجاد همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزشی این شرکت در سال 1401 نسبت به پذیرش تعداد 56 نفر کارآموز در مقاطع تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در سطح استان همکاری نموده است .

تیموری برنامه عملیاتی منابع انسانی را برای سال های آتی تشریح و تاکید کرد: کسب موفقیت مستلزم داشتن برنامه ریزی عملیاتی در همه ی زمینه ها است .

امور کارکنان و رفاه:

بروزرسانی بانک اطلاعاتی بازنشستگان و وظیفه بگیران به تعداد 628 نفر، شناسایی متقاضیان بیمه عمر تکمیلی بازنشستگان و ظیفه بگیران به تعداد 278 نفر، انجام فرآیند بازنشستگی تعداد 15 نفر از همکاران و انجام امورات مربوط به تسویه،پرداخت پاداش سنوات و برقراری حقوق تامین اجتماعی، پیگیری و اخذ غرامت فوت 12 نفر از همکاران بازنشسته متوفی و واریز به حساب ذینفعان، اخذ بیمه نامه های درمان، عمر تلفیقی و عمر حادثه جهت کارکنان و بازنشستگان، انجام معاینات دوره ای کلیه کارکنان شرکت، مبادله تفاهم نامه با بانک های جهت اخذ وام به تعداد 300 نفر، انعقاد تفاهم نامه با پزشک متخصص داخلی و استقرار در شرکت جهت رفاه کارکنان، انجام فرآیند تعیین قیمت کارشناسی منازل سازمانی شرکت و تغییر وتحول موارد مرتبط، انعقاد قرارداد با مجموعه های سرگرمی و تفریحی، مبادله قرارداد خرید البسه جهت همکاران با یکی از شرکت های معتبر به صورت اقساط، انعقاد قرارداد خرید خواروبار ، صدور بیش از 300 فقره احکام کارگزینی، اعزام تیم های فوتسال، والیبال و دو میدانی شرکت به مسابقات کارگران استان و وزارت نیرو، انجام امورات مربوط به پرداخت کمک هزینه مساعدت درمانی به بیماران خاص شرکت و پرداخت کمک هزینه مهدکودک به مشمولین،انجام مراحل تبدیل وضعیت 162 نفر از مشمولین تبدیل وضعیت ایثارگر با همکاری دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل،انجام فرایند اجرای دستور العمل ملبوس ایمنی پرسنل مشمول، بروزرسانی و بارگذاری ماهیانه سامانه HRIS

تاریخ:
1402/06/26
تعداد بازدید:
204
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:4
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal