نوبت سوم فراخوان عمومی انتخاب وانتصاب مدیران
نوبت سوم فراخوان عمومی انتخاب وانتصاب مدیران
در اجرای مفاد دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی ( ابلاغی وزارت محترم نیرو) و به منظور اتخاذ راهبرد شایسته گزینی و همچنین ایجاد فرصتهای برابر جهت انتخاب افــــراد توانمند و علاقه مند به ایفای نقش موثر در صنعت برق ، شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد از افراد واجد شرایط که دارای صلاحیت های عمومی و تخصصی مندرج در دستورالعمل مذکور باشند جهت تصدی پست سازمانی مدیریت برق شهرستان سرپل ذهاب از طریق فراخوان عمومی دعوت به همکاری نماید .

« اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران »

 

در اجرای مفاد دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی ( ابلاغی وزارت محترم نیرو) و به منظور اتخاذ راهبرد شایسته گزینی و همچنین ایجاد فرصتهای برابر جهت انتخاب افــــراد توانمند و علاقه مند به ایفای نقش موثر در صنعت برق ، شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد از افراد واجد شرایط که دارای صلاحیت های عمومی و تخصصی مندرج در دستورالعمل مذکور باشند جهت تصدی پست سازمانی مدیریت برق شهرستان سرپل ذهاب از طریق فراخوان عمومی دعوت به همکاری نماید .

 

 

الف ) اهم وظایف و مسئولیتها

شرح وظایف به شرح ذیل می باشد :

·        تقسیم وظایف و نظارت بر اجرای آن در کلیه واحدهای تحت سرپرستی به منظور ایجاد هماهنگی میان واحدها

·        ارائه گزارشات آماری و پیشرفت برنامه فعالیتهای انجام شده و ایجاد بانک اطلاعاتی به منظور کنترل دقیق پیشرفت کار براساس برنامه های تعیین شده

·        پیش بینی و تهیه بودجه و ارسال به موقع آن به مسئولین ذیربط به منظور برنامه ریزی سالیانه

·        حضور در جلسات و گردهمائیهای داخل و خارج از شرکت در صورت نیاز

·        برنامه ریزی و ارائه راهکارهای لازم به منظور نگهداری و تعمیر تأسیسات شبکه توزیع برق و تهیه و تأیید طرح های اصلاح و بهینه سازی شبکه ها و تعدیل بار پستهای مربوطه و بروزرسانی اطلاعات مربوط به شبکه

·        برنامه ریزی و نظارت بر توسعه شبکه و تجهیزات و اجرای پروژه ها به منظور تأمین تقاضاهای برق توسط متقاضیان و مشترکین

·        تصویب کلیه قراردادها و دستور کارها و حواله انبار براساس نیازها، با رعایت مقررات و صرفه و صلاح شرکت به منظور خدمات رسانی مطمئن

·        انجام مطالعات لازم به منظور تأمین برق متقاضیان در حدود مقررات و آئین نامه های مربوطه در حوزه عملیاتی

·        صدور دستور ابطال پرونده برق به منظور استرداد ودیعه یا سپرده و هرگونه پرداختی مشترکین برق در حدود مقررات و ضوابط مربوطه 

·        برنامه ریزی برای تأمین برق متقاضیان در حداقل زمان ممکن با رعایت مقررات و آئین نامه تکمیلی برق

·        وصول به موقع مطالبات شرکت به منظور تأمین نقدینگی

·        نظارت و کنترل بر شاخصهای بهره برداری و ارائه آمارهای مربوطه به منظور کاهش قطعی ها

·        ارائه پیشنهادات و راهنمائیهای لازم و نظارت به منظور رعایت مقررات ایمنی (کارکنان و تاسیسات) و نحوه استفاده از تجهیزات ایمنی و رعایت حریم تأسیسات الکتریکی

·        برنامه ریزی و نظارت بر صرفه جوئی انرژی برق و اعمال مدیریت مصرف به منظور کاهش هزینه

·        پاسخگوئی و رسیدگی به شکایات و درخواستهای مشترکین در چارچوب مقررات و منابع شرکت

·        همکاری با واحد حراست به منظور تهیه و اجرای طرحهای حفاظتی جهت تأسیسات

·        ارزشیابی سالیانه کارکنان تحت سرپرستی

·        نظارت بر لیست حضور و غیاب و تصویب اضافه کاری، مرخصی ها و ماموریت کارکنان تحت امر و نظارت بر حسن انجام کار با استفاده از سیستم تشویق و تنبیه

·        پیش بینی اهداف و اعتبارات مورد نیاز واحدهای تحت نظارت در جهت نیل به اهداف سازمان

·        رعایت کامل اصول نظام آراستگی (s5) در محیط کار

·        ارائه راهکارها جهت بهبود روش های اجرایی و فرآیندهای انجام کار در حوزه تحت نظارت و نظارت بر حسن اجرای آنها

·        کنترل ایمن مخاطرات حوزه و استفاده از مقررات و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت شغلی و تجهیزات مرتبط

·        تعامل مناسب با سایر ادارات وسازمانهای دولتی

·        توجه جدی به طرح تکریم ارباب رجوع وپیگیری رفع مشکل آنان

·        ارتباط سازنده با فرمانداری ها وبخشداری ها  به منظور جلب مشارکت آنها جهت اخذ اعتبارات استانی ورفع مشکلات مربوطه در حوزه مدیریت شهرستان (هماهنگی لازم با فرمانداری ها و..) در راستای جلوگیری از سرقت تجهیزات شبکه ،برق های غیر مجاز و وصول مطالبات و....

·        انجام سایر وظایف محوله

 

 

ب شرایط احراز

1-برخورداری از صلاحیتهای عمومی لازم جهت انتخاب و انتصاب در سمت مدیران حرفه ای براســاس قوانین ، مقررات و ضوابط ذیربط

 2-دارابودن مدرک تحصیلی متناسب با پست موردنظر ( حداقل مدرک لیسانس در رشته های تحصیلی برق ) براساس شرایط مندرج در طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای توزیع نیروی برق

3- دارا بودن شرایط احراز منطبق با مجموعه ضوابط طرح طبقه بندی وارزشیابی شرکتهای توزیع نیروی برق   و همچنین داشتن سابقه کاری مدیریتی در سطح مدیریت عملیاتی / پایه الزامی می باشد

4- کسب حداقل 85% درصد کل امتیاز ارزیابی عملکرد در دو سال گذشته

5- احراز صلاحیت اعتقادی ، اخلاقی و رفتاری برای انتصاب طبق مقررات مربوطه از مراجع ذیربط

6- دارا بودن قرارداد دائم یا مدت معین با شرکت

7-با توجه به عملیاتی بودن امورات محوله شهرستان و لزوم حضور به موقع در هر ساعت شبانه روز متقاضیان بومی در شرایط برابر در اولویت می باشند

 

سایر شرایط :

-دارابودن شایستگی های عمومی و اختصاصی از جمله مهارت فنی ، مهارت ادراکی ، مدیریت کارکنان ، اصول اخلاقی ( اخلاق حرفه ای ، مسئولیت پذیری ، روحیه خدمت ) ، شخصیت سازمانی ، مهارتهای ارتباطی ، مهارت کسب و کار ( شم اقتصادی ، مذاکره و متقاعدسازی و مشتری مداری )

-دارا بودن حسن شهرت

- سکونت در شهر محل خدمت در صورت انتصاب

- دارابودن سلامت جسمانی و روانی با تائید پزشک معتمد شرکت

- عدم سوء سابقه در کمیته انضباطی شرکت

- افراد منتخب پس از انتخاب به عنوان سرپرست انتصاب و پس از طی حداقل 6 ماه تجربه و عملکرد قابل نسبت به انتصاب به عنوان مدیر اقدام می گردد .

 

مدارک موردنیاز :

-نامه درخواست شرکت کننده در فراخوان که توضیح دهد ویژگی ها و توانمندی های متقاضی چگونه با نیازمندی های پست مدیر برق شهرستان سرپل ذهاب متناسب است

-رزومه مدیریتی حداکثر 2 صفحه

- تکمیل فرم اطلاعات عمومی و اختصاصی متقاضیان و بارگذاری در سایت شرکت

-درج شماره ضروری جهت تماس

لذا کلیه داوطلبین گرامی می توانند حداکثر تا 5 روز کاری پس از انتشار فراخوان به سایت شرکت توزیع نیروی برق به آدرس اینترنتی www.kpedc.ir  مراجعه و نسبت به انجام ثبت نام اقدام نمایند که متعاقباً از کلیه داوطلبین واجد شرایط و مورد تائید دفتر حراست و امور محرمانه شرکت ، جهت ادامه فرآیند و شرکت در مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد .

قابل ذکر است درخواست و طی فرآیند متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچگونه تعهدی را برای شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه ایجاد نخواهد کرد.

ضمنا" افرادی که در فراخوان های قبلی ثبت نام نموده اند ودرحال حاضر حائزشرایط می باشند مجاز به ثبت نام می باشند.

 

مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری مورخ  99/12/11می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1399/12/05
تعداد بازدید:
112
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
 
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal