بخشنامه ها-دستورالعمل ها ورويه ها
بخشنامه ها
 
 مشاهده / دريافت فايل
 عنوان
بخشنامه تقليل قدرت
بخشنامه توليد پراكنده
 
دستورالعمل ها
 
 مشاهده / دريافت فايل
 عنوان
  دستورالعمل توسعه مولدهاي مقياس كوچك
 
رويه ها
 
 مشاهده / دريافت فايل
 عنوان
  رويه اجرايي محاسبه بازده الكتريكي مؤثر مولدهاي مقياس كوچك
  رويه اجرايي اختصاصي فضاي لازم براي احداث مولدهاي مقياس كوچك
  رويه اجرايي تأديه پيش پرداخت و پيش خريد برق به متقاضيان احداث مولدهاي مقياس كوچك
 
تاریخ به روز رسانی: 1398/06/03
تعداد بازدید: 1483
Powered by DorsaPortal