مديريت انرژي
مدیریت انرژی


زندگی امروزه، ناگزیر از مصرف بالای انرژی است و جهت دستیابی به تولید، رفاه و آسایش بایستی مقدار مشخصی انرژی مصرف کرد، ما می خواهیم حداقل مصرف انرژی ممکن را داشته باشیم. لیکن به سطح تولید و رفاه ما خدشه ای وارد نشود. گاهی اوقات برای دستیابی به مقدار مشخصی تولید مقدار زیادتر از حد معمول انرژی مصرف می شود، البته برای حصول به مقدار منطقی از شاخصی به نام شدت انرژی می توان استفاده کرد. شدت انرژی یعنی مقدار مصرف انرژی به مقدار تولید، هر چقدر شدت انرژی کاهش پیدا کند، به مصرف منطقی انرژی نزدیک تر شده ایم. برای پی بردن به این که در کدام سطح مصرف نیز قرار داریم بایستی به ارقام بین المللی در مورد شدت انرژی تولیدات مختلف مراجعه و در جهت کاهش شدت انرژی تا میزان مطلوب پیش رویم. در کشورهای توسعه یافته به دلیل توازن بین قیمت انرژی با دیگر خدمات، صنایع در جهت بهینه سازی مصرف انرژی به طور طبیعی پیش رفته اند و الگوهای مصرف منطقی انرژی نیز جایگاه اجتماعی خود را یافته اند. اما در کشورهایی مانند ایران که خود دارای منابع عظیم انرژی می باشند، به دلیل قیمت ارزان حامل های انرژی در مقایسه با دیگر خدمات اقتصادی، فرهنگ مصرف منطقی انرژی از جایگاه مناسبی برخوردار نگردیده است و همچنین صنایع نیز بهینه سازی در مصرف حامل های انرژی در تولیدات خود را از اولویت های فرآیندهای تولیدی قرار نداده اند.از طرفی، اثرات زیست محیطی مصرف بی رویه و احتراق ناقص سوخت های فسیلی نیز عرصه طبیعی زندگی را تنگ تر از گذشته کرده است و آلودگی هوا امروز از مسائل عمده شهرهای بزرگ شناخته می شود.
هر چه میزان مصرف سوخت کمتر باشد میزان تولید دی اکسید کربن، منوکسید کربن و دیگر گازهای آلوده کننده هوا کمتر است. به هر صورتی که مصرف انرژی کاهش پیدا کند، به طور مستقیم در جهت حفظ منابع زیست محیطی پیشرفت حاصل می شود و با افزایش راندمان تجهیزات مصرف کننده انرژی باعث کاهش آلودگی خواهیم شد. ابزارهای مدیریتی نیز جایگاه قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند. خوشبختانه امروزه روند بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت انرژی روبه گسترش است و صنایع نیز خود را موظف به توجه به مسأله انرژی می یابند.
مدیریت انرژی
مدیریت انرژی به مجموعه روش ها و اقداماتی گفته می شود که در سیستم های مختلف با هدف مصرف صحیح انرژی و حداکثر نمودن منافع یا حداقل سازی هزینه ها بدون کاهش کیفیت محصولات یا خدمات، انجام می شود.مدیریت انرژی همچنین نظارت بر حسن انجام فعالیت های اجرایی و مدیریتی مصرف منطقی انرژی را عهده دار است.
با اعمال مدیریت انرژی در یک کارخانه یا صنعت می توان به نتایج زیر دست یافت:
۱- کاهش هزینه های انرژی
۲- بهینه سازی تولید و مصرف انرژی
۳- ارائه تصویری دقیق از وضعیت مصرف انرژی به مدیران، کارکنان، مشتریان و سهامداران
۴- حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی های ناشی از مصرف انرژی
۵- مشارکت بیشتر کارکنان شرکت در مسائل انرژی
در واقع می توان گفت مدیریت انرژی روشی برای اطمینان خاطر از کاربرد منطقی انرژی در یک سیستم است. تجربه نشان داده است که اغلب شرکت ها با اعمال مدیریت انرژی مستمر و مداوم می توانند در سال اول اجرای برنامه، مصرف انرژی را بین ۱۰تا ۱۵درصد و حتی بیشتر کاهش دهند. به عبارت دیگر، مدیریت انرژی یعنی طراحی، نظارت و اجرای برنامه هایی که منجر به استفاده منطقی از انرژی می شوند. مدیریت انرژی هم شامل تغییر در تکنولوژی است و هم یک ابزار مدیریتی می باشد.مدیریت انرژی مبتنی بر اطلاعات، آگاهی و برنامه ریزی می باشد، جهت نیل به آگاهی از چگونگی مصرف انرژی در یک صنعت خاص، ابتدا بایستی اطلاعات صحیح به دست آورد، سپس آنها را تحلیل نمود و در پایان جهت مصرف منطقی انرژی راه حل ارائه نمود. این روندی را که به طور خلاصه بیان شد اصطلاحاً مدیریت انرژی می گویند. مدیریت انرژی به ما می گوید چقدر مصرف کنیم؟ چه میزان باید مصرف کنیم؟ تا مصرف ایده آل چقدر فاصله داریم؟ تا چه حد می توانیم صرفه جویی در مصرف انرژی داشته باشیم؟
در صنایع همواره باید از ابزار مدیریت انرژی جهت استفاده منطقی از انرژی بهره جست. همچنین توجه کنیم که محصولات کارخانجات (مانند بخاری، آبگرمکن، اتو، یخچال) نیز به عنوان مصرف کننده حامل های انرژی، بایستی دارای بازده بالا از جهت مصرف انرژی باشند.
اهداف مدیریت انرژی
مدیریت انرژی در هر سیستم به دنبال دستیابی به اهداف زیر است:
۱- بهبود کارآیی (بازده) انرژی، کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش کلیه هزینه ها
۲- ایجاد گسترش ارتباطات صحیح میان بخش های مختلف در امور انرژی
۳- توسعه روش های مؤثر اطلاع رسانی، گزارش دهی و مدیریتی برای استفاده معقول و منطقی از انرژی
۴- جست وجوی روش های بهینه برای افزایش بازده سرمایه گذاری های انرژی از طریق تحقیق و توسعه
۵- افزایش منافع و تخصیص آن به برنامه مدیریت انرژی
۶- کاهش اثرات ناشی از کمبود یا وقفه در عرضه انرژی بر روی عملکرد سیستم
۷- کاهش آلودگی های محیط زیست ناشی از مصرف انرژی
ممیزی انرژی
ممیزی انرژی در حقیقت اولین گام در مدیریت انرژی می باشد، زیرا آگاهی از مسأله همیشه اولین قدم از حل مسأله می باشد. پس از شناسایی مسأله می توان راه حل های مناسب را با توجه به محاسبات اقتصادی و فنی ارائه نمود. عملیات ممیزی انرژی صرفاً یک کار تحقیقی جهت ارائه راه حل است. تا راه حل را به کار نبندیم و تغییرات لازم را در سیستم اعمال نکنیم، مصرف انرژی بهینه نخواهد شد. پس می توان گفت که ممیزی انرژی به ما راه حل ها را ارائه می کند. حال ما تا چه اندازه موفق شویم و یا بخواهیم در جهت بهینه سازی پیش برویم به تصمیم و امکانات اجرایی ما برمی گردد.
البته ممیزی انرژی دارای سطوح مختلفی است که با توجه به شرایط اقتصادی و فنی قابل انتخاب و اجراست.
عارضه یابی تلفات انرژی در صنایع جزو اولین گام ها در جهت مصرف بهینه انرژی در صنایع می باشد. ممیزی انرژی از جمله فعالیت های اساسی هر سازمانی است که مایل به کنترل انرژی و هزینه های مربوطه می باشد. اولین گام در ممیزی انرژی شناخت کامل سیستم های مورد استفاده از نقطه نظر مصرف انرژی و زمینه هایی است که امکان صرفه جویی در آنها وجود دارد. ممیزی انرژی دارای سطوح مختلفی است، اولین سطح ممیزی انرژی؛ ممیزی عبوری یا ممیزی مقدماتی است.
•ممیزی عبوری انرژی به طور خیلی خلاصه شامل موارد زیر است:
۱- ارزیابی مصرف حامل های انرژی و هزینه های آن.
۲- شناسایی پتانسیل های صرفه جویی.
۳- تعیین اولویت های اجرایی جهت اصلاح سیستم.
در ممیزی انرژی عبوری سعی بر این است که ابتدا مصرف انرژی الکتریکی و سوخت های فسیلی با توجه به اطلاعات موجود در کارخانه بررسی شود. سپس در خطوط تولید، دستگاه ها و تجهیزات انرژی بر کارخانه شناسایی شده، تلفات و نقاط عمده مصرف انرژی در کارخانه تعیین و علل مشخص می شوند. با تجزیه و تحلیل اطلاعات، پتانسیل صرفه جویی حرارتی و الکتریکی نمایان می شود، سپس ارزیابی فنی و اقتصادی در چگونگی اولویت بندی راهکارها راهنما خواهد بود. در حقیقت ممیزی انرژی عبوری ابزاری جهت عارضه یابی و شناسایی مشکلات چگونگی مصرف سوخت و نیروی برق می باشد، که نهایتاً راه حل های کاهش هزینه های انرژی و تعیین اولویت های اقتصادی و فنی را در پیش روی مدیران جهت اخذ تصمیمات اجرایی و کنترل بهینه کارخانه از جهت مصرف انرژی می گشاید.سطح جامع ممیزی انرژی همان طور که از نامش پیداست جامع می باشد یعنی کلیه عملیات با دقت بیشتر و دامنه وسیع تری صورت می گیرد، در ممیزی جامع اندازه گیری مصرف انرژی با دستگاه های اندازه گیری دقیق مشخص می شود و مصرف کننده های جزئی انرژی نیز مورد بررسی قرار می گیرند، تحلیل ها نیز جامع تر است. در حقیقت ممیزی عبوری پایین ترین سطح و ممیزی جامع بالاترین سطح می باشد و ما می توانیم بین این دو سطح بسته به امکانات، هدف و برنامه مدیریت انرژی، سطح ممیزی انرژی را مشخص و به کار گیریم.

تاریخ به روز رسانی: 1395/12/02
تعداد بازدید: 9632
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:6
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal