مميزي انرژي

تعریف ممیزی انرژی


ممیزی انرژی مجموعه اقداماتی است که برای شناسایی، چگونگیمقادیر و موقعیتهای مصرف انرژی در یک فعالیت یا فرایند، انجام و طی آن فرصتها و امکانات صرفهجویی انرژی مشخص می شود و مورد ارزیابی قرار میگیرد.

 

انواع (سطوح) ممیزی انرژی
  • بررسی و سنجش مصرف انرژی  (برآورد تقریبی از مصرف، پتانسیلها و امکانات صرفهجویی از طریق بازبینی و مشاهده ظاهری)
  • ممیزی انرژی مقدماتی (اولیه) (برآورد اولیه از مصرف انرژی )یاممیزی کوتاه مدت انرژی
  • ممیزی جامع انرژی (مفصل) برآورد جامع از مصرف انرژی با جزئیاتکامل

نوع اول: بررسی و سنجش مصرف انرژی

هدف:
بررسی موقعیتهای اصلی مصرف انرژی و شناسایی امکانات صرفهجویی هدف این نوع ممیزی است.
مشخصات:
- گروه مهندسیاز سه متخصص تشکیل شده است.
- ممیزی به طورمعمول در طول یک روز انجام میشود
- در هر 6 یا 12ماه تکرار و انجام میشود
- به بازدیدقبلی نیازی نیست
- گزارش کار میباید یک هفته پس از انجام ممیزی ارائه شود.

نوع دوم : ممیزی انرژی مقدماتی یا ممیزیکوتاهمدت انرژی

هدف:
- بیان کمیصرفهجوییها در مصرف و هزینههای انرژی
- مروری بر حدود 85 درصد از عرضه انرژی
 مشخصات:
- گروه ممیزی شامل 4 متخصص است.
- بطور عادی 3 تا 5 روز طول میکشد و به طور معمول هر سال یکبار انجام میگیرد.
- بازدید، بررسی و سنجش مصرف انرژی از قبل باید انجام شدهباشد.
- گزارش میباید تا یک ماه پس از انجام ممیزی ارائه شود.

نوع سوم : ممیزی جامع انرژی (مفصل)

هدف:
ارائه گزارش مهندسی در مورد فرایندبا سیستمهایی که دارای زمینههای (پتانسیلهای) بالای صرفهجویی انرژی هستند.

مشخصات :
- گروه ممیزی در این حالت شامل 5 متخصص است.
- طول دوره ممیزی 4 تا 16 هفته است و به طورمعمول هر دویا سه سال انجام میشود.
- به اجرای مراحل (انواع) قبلی ممیزی انرژی نیاز است.
- گزارش ممیزی سه ماه پس از انجام کار ارائه خواهد شد.

تاریخ به روز رسانی: 1395/12/02
تعداد بازدید: 8031
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:3
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal