فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تيتر سوال
هزینه خاموشی اعمال شده بر چه اساس محاسبه می گردد؟ هزینه خاموشی اعمال شده بر چه اساس محاسبه می گردد؟

هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان مطاب قوانین و تعرفه های مصوب صنعت برق محاسبه می گردد.

هزینه ارائه خدمات رفع ولتاژ شبکه برق چگونه محاسبه می گردد ؟ هزینه ارائه خدمات رفع ولتاژ شبکه برق چگونه محاسبه می گردد ؟

هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان مطابق قوانین و تعرفه های مصوب صنعت برق محاسبه می گردد.

هزینه ارائه خدمات رفع ولتاژ شبکه برق چگونه محاسبه می گردد ؟ هزینه ارائه خدمات رفع ولتاژ شبکه برق چگونه محاسبه می گردد ؟

هزینه ارائه خدمت به خدمت گیرندگان مطابق قوانین و تعرفه های مصوب صنعت برق محاسبه می گردد.

هدف اصلی توافقنامه سطح خدمت درخواست رفع مشکل ولتاژ شبکه برق چیست ؟ هدف اصلی توافقنامه سطح خدمت درخواست رفع مشکل ولتاژ شبکه برق چیست ؟

ارائه با کیفیت ولتاژ برق به کلیه مشترکین.

نحوه درخواست رفع خاموشی چگونه است ؟ نحوه درخواست رفع خاموشی چگونه است ؟

متقاضی می بایست پس از احراز هویت و ارسال مدارک خود از طریق سایت  شرکت بخش میز خدمت الکترونیک درخواست خود را ثبت نماید.

نحوه ثبت نام متقاضی در توافقنامه درخواست رفع مشکل ولتاژشبکه برق چگونه است ؟ نحوه ثبت نام متقاضی در توافقنامه درخواست رفع مشکل ولتاژشبکه برق چگونه است ؟

مشترک می تواند با ورود به پرتال شرکت توزیع در بخش میز خدمت درخواست خود را ثبت نماید.

نحوه ثبت نام متقاضی در توافقنامه درخواست رفع خاموشی معابر چگونه است ؟ نحوه ثبت نام متقاضی در توافقنامه درخواست رفع خاموشی معابر چگونه است ؟

مشترک می تواند با ورود به پرتال شرکت توزیع در بخش میز خدمت درخواست خود را ثبت نماید.

نحوه اطلاع و مشاهده برنامه خاموشی های از پیش تعیین شده، چگونه است ؟ نحوه اطلاع و مشاهده برنامه خاموشی های از پیش تعیین شده، چگونه است ؟

مشترکین می بایست با ورود به سایت شرکت توزیع در بخش میز خدمت و ورود اطلاعات و منطقه مورد نظر تاریخ و ساعت خاموشی را دریافت نماید.

نحوه ارسال مدارک و مستندات مشترک به چه صورت است؟ نحوه ارسال مدارک و مستندات مشترک به چه صورت است؟

مشترک می تواند مدارک خود را از طریق سامانه، پست، دفتر پیشخوان یا حضوری ارسال نماید.

نحوه ارسال مدارک و مستندات مشترک به چه صورت است ؟ نحوه ارسال مدارک و مستندات مشترک به چه صورت است ؟

متقاضی در یافت این خدمت مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه، پست ،دفتر پیشخوان ، حضوری به این دستگاه ارایه نماید.

<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
Powered by DorsaPortal