جستجو
۱۳۹۸ شنبه ۲۶ مرداد
header
تغییر زبانورود اعضاورود اعضاارتباط با ماارتباط با مانقشه سایتنقشه سایتصفحه اصلی
از روز عيد قربان تا روز عيد سعيد غدير ،در واقع يك مقطعي است متصل و مرتبط با مسئله امامت.مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی شرکت</span>معرفی شرکت
تاريخچه و حوزه فعاليت شركت
معرفي و پيام مدير عامل
چارت سازمانی
بیانیه خط مشی
اهداف كيفيت
منشور اخلاقی
گواهينامه ايزو
گواهينامه نظام آراستگي
خط مشي ايمني و بهداشت شغلي
نقشه استان و شركت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت مصرف</span>مدیریت مصرف
طرح تعطيلات و تعميرات ساليانه صنايع
طرح ذخيره عملياتي صنايع
طرح همكاري صاحبان چاههاي كشاورزي
طرح همكاري مشتركين ديماندي اداري
طرح همكاري مشتركين ديماندي اصناف و ساير مصارف
خود ممیزی انرژی در ساختمانهای اداری
راه كار هاي عمومي مصرف بهينه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهينه سازي مصرف در بخش خانگي</span>بهينه سازي مصرف در بخش خانگي
راهكارهاي بهينه سازي در سيستم هاي سرمايشي
راهنماي صرفه جويي در مصرف انرژي كولر گازي
راهنماي صرفه جويي در مصرف انرژي ماشين لباسشويي
راهنماي صرفه جويي در مصرف انرژي يخچال فريزر
راهنماي صرفه جويي در مصرف برق تلويزيون
راهنماي صرفه جويي در مصرف برق كامپيوتر
صرفه جويي در مصرف برق جاروبرقي
هدر رفت انرژي در خانه
بهينه سازي مصرف در بخش تجاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهينه سازي مصرف در بخش صنعت </span>بهينه سازي مصرف در بخش صنعت
صرفه جويي در بخش صنعت
مديريت مصرف در صنعت نساجي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مميزي انرژي</span>مميزي انرژي
مميزي انرژي
مديريت انرژي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحقيقات</span>تحقيقات
اولويتهاي تحقيقاتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روند اجراي پروژه ها</span>روند اجراي پروژه ها
فلوچارت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرمها</span>فرمها
فرم تعريف پروژه
فرم دو صفحه اي تعريف پروژه
نقشه راه تحقیقات
پروژه هاي خاتمه يافته
پروژه هاي در حال اجرا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تفاهم نامه ها</span>تفاهم نامه ها
تفاهمنامه توانير89
تفاهمنامه توانير90
ليست قراردادها با دانشگاهها
كنفرانس ها و سمينارها
اخبار هجدهمين كنفرانس برق
سامانه تحقيقات برق (ساتب)
بهره برداری و دیسپاچینگ
برنامه ريزي و مهندسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تكريم ارباب رجوع</span>تكريم ارباب رجوع
ملاقات با مديرعامل
پيشنهادات و انتقادات
شكايات عمومي
ارتباط با مديران
پرسش هاي متداول
نظر سنجي
پيگيري درخواست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ایمنی و بهداشت در برق</span>ایمنی و بهداشت در برق
خط مشي ايمني و بهداشت شغلي
کمک های اولیه در برق گرفتگی
توصیه های ایمنی برای کودکان
ایمنی حریق
بهداشت حرفه ای
ابزارهای دستی
نوبت کاری
لوازم حفاظت فردی
هنر ارگونومی
لیفتراک
گزارش مميزي
خلاصه عملكرد ايمني سال 93
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين و مقررات</span>قوانين و مقررات
بانك قوانين و مقررات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر حقوقي</span>دفتر حقوقي
قانون سازمان برق ايران
قانون رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق
ارتباط با ما
مسوول بارگذاري محتواي وب سايت
ارتباط با دفتر مدير عامل و دفتر حراست
حذف قبض كاغذي
Collapse منوي عموديمنوي عمودي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر پيشخوان</span>دفاتر پيشخوان
سامانه دفاتر پيش خوان
ليست خدمات قابل ارائه
آدرس دفاتر
دانلود فايل آموزش دفاتر پيشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
فرم شماره يك
فرم شماره دو
فرم شماره سه
فرم شماره چهار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين</span>خدمات مشتركين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين و مقررات</span>قوانين و مقررات
آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق
تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها
مجوزهاي لازم جهت واگذاري انشعاب
تعرفه هاي برق مشتركين مشمول بيماريهاي خاص
ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي مربوطه در سال 95
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنماي مشتركين</span>راهنماي مشتركين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات صورت حساب برق مصرفي</span>خدمات صورت حساب برق مصرفي
تسويه حساب - صدور قبض المثني
مشاهده سوابق صورت حسابهاي برق مصرفي
اعلام بهاي برق مصرفي ميان دوره
اعلاميه بهاي برق مصرفي براساس خوداظهاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين</span>خدمات مشتركين
تغيير نام
اصلاح نام
تغيير مكان داخلي كنتور
قطع و وصل انشعاب برق
قطع موقت انشعاب برق
درخواست تغيير آدرس و كد پستي اشتراك
آزمايش كنتور
جمع آوري دائم انشعاب
تعويض كنتور
برقراري يا نصب مجدد انشعاب
انصراف از تقاضاي انشعاب
اصلاح لوازم كنتور
مراحل درخواست تغيير تعداد كد خانوار
مراحل درخواست اعمال كد جانبازي فرزند شهيد يا بيماران خاص
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسيدگي به درخواست انشعاب و تغيير قدرت</span>رسيدگي به درخواست انشعاب و تغيير قدرت
فروش انشعاب عادي دائم
فروش انشعاب ديماندي دائم
تغيير مشخصات انشعاب
فروش انشعاب آزاد
راهنماي قرائت كنتور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هزينه ها</span>هزينه ها
هزينه هاي برقراري انشعاب
هزينه هاي خدمات پس از فروش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شناسنامه خدمات الكترونيكي</span>شناسنامه خدمات الكترونيكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات صورت حساب قبض (14651203000)</span>خدمات صورت حساب قبض (14651203000)
تسويه حساب (تسويه حساب13031465100)
تغيير تعرفه يا گزينه تعرفه (13031465102)
بررسي صورت حساب ( 13031465104)
سوابق پرداخت ( 13031465106)
تسويه بدهي ( 13031465101 )
صدور قبض المثني ( 13031465103 )
سوابق مصارف و صورت حساب ( 13031465105 )
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين (14661303000)</span>خدمات مشتركين (14661303000)
درخواست انصراف قبل از برقراري انشعاب (13031466100)
نصب مجدد انشعاب ( 13031466102 )
جمع آوري دائم انشعاب ( 13031466104 )
اصلاح نام ( 13031466106 )
آزمايش كنتور ( 13031466108 )
قطع موقت انشعاب ( 13031466110 )
تغيير مكان داخلي ( 13031466101 )
جمع آوري موقت انشعاب ( 13031466103 )
اصلاح اطلاعات ( 13031466105 )
تغيير نام ( 13031466107 )
اصلاح سرويس انشعاب ( 13031466109 )
وصل مجدد انشعاب ( 13031466111 )
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسيدگي به درخواست انشعاب و تغيير قدرت (14671202000)</span>رسيدگي به درخواست انشعاب و تغيير قدرت (14671202000)
افزايش آمپراژ ( 13031467100 )
درخواست انشعاب آمپري ( 13031467102 )
واگذاري برق موقت ( 13031467104 )
درخواست كاهش آمپراژ ( 13031467101 )
تفكيك يا ادغام انشعاب ( 13031467103 )
نسخه موبايلي ارائه خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت مصرف</span>مدیریت مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه پاسحگوئي بار (كاهش پيك) سال 98</span>برنامه پاسحگوئي بار (كاهش پيك) سال 98
كشاورزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صنايع</span>صنايع
انجام تعميرات و تعطيلات
جابجائي تعطيلات هفتگي
كاهش بار در ساعات اوج بار
اداري و ساير مصارف
CNG - مشتركين ايستگاه گاز طبيعي فشرده
مولدهاي اضطراري- خود تامين
برنامه ذخيره عملياتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهينه سازي مصرف</span>بهينه سازي مصرف
راه كار هاي عمومي مصرف بهينه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهينه سازي مصرف در بخش خانگي</span>بهينه سازي مصرف در بخش خانگي
راهكارهاي بهينه سازي در سيستم هاي سرمايشي
راهنماي صرفه جويي در مصرف انرژي كولر گازي
راهنماي صرفه جويي در مصرف انرژي ماشين لباسشويي
راهنماي صرفه جويي در مصرف انرژي يخچال فريزر
راهنماي صرفه جويي در مصرف برق تلويزيون
راهنماي صرفه جويي در مصرف برق كامپيوتر
صرفه جويي در مصرف برق جاروبرقي
هدر رفت انرژي در خانه
بهينه سازي مصرف در بخش تجاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهينه سازي مصرف در بخش صنعت </span>بهينه سازي مصرف در بخش صنعت
صرفه جويي در بخش صنعت
مديريت مصرف در صنعت نساجي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مميزي انرژي</span>مميزي انرژي
مميزي انرژي
مديريت انرژي
خود ممیزی انرژی در ساختمانهای اداری
سامانه مديريت مصرف برق 1421
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها و دفاتر مستقل</span>معاونت ها و دفاتر مستقل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ريزي و مهندسي</span>معاونت برنامه ريزي و مهندسي
معرفي معاونت و شرح وظايف معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيمانكاران و تامين كنندگان</span>پيمانكاران و تامين كنندگان
دستورالعمل تعيين صلاحيت پيمانكاران
تامين كنندگان تجهيزات داراي صلاحيت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعملهاي فني اجرائي</span>دستورالعملهاي فني اجرائي
شرايط اجراي پروژه توسط پيمانكار
توصيه هاي فني اجرائي شبكه هاي توزيع
دستورالعمل اجرائي كابل خودنگهدار
دستورالعمل اجرائي كانال كابلي
دستورالعمل اجرائي ارت ميله اي
دستورالعمل اجرائي ارت صفحه اي
روش اجرائي طراحي
شيوه نامه اجرائي نظارت بر طراحي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشخصات فني تجهيزات</span>مشخصات فني تجهيزات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فشار متوسط</span>فشار متوسط
براكت فشار متوسط
پايه مقره راس تير
سكوي سركابل
كراس آرم2.44 متري
كراس آرم 1.5متري
كراس آرم 2.25 متري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فشار ضعيف</span>فشار ضعيف
اتريه دو تائي
اتريه سه تايي
اسپيسر فشار ضعيف
براكت روشنائي معابر
براكت فشار ضعيف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پست هوائي</span>پست هوائي
سكوي برقگير و قطع كننده
سكوي ترانسفورماتور انتهائي
سكوي ترانسفورماتور تك پايه
سكوي ترانسفورماتور زير خط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بازوي روشنائي معابر</span>بازوي روشنائي معابر
بازوي 2متري روي پايه بتوني
بازوي دو متري دوطرفه روي پايه فلزي
بازوي دومتري يكطرفه روي پايه فلزي
بازوي سه متري دوطرفه روي پايه فلزي
بازوي سه متري يكطرفه روي پايه فلزي
بازوي شصت سانتي روي پايه بتوني
بازوي يك و نيم متري روي پايه بتوني
بازوي يك و نيم متري يكطرفه روي پايه فلزي.
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پايه روشنائي معابر</span>پايه روشنائي معابر
پانزده متري تلسكوپي (1)
پانزده متري تلسكوپي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فوندانسيون بتني</span>فوندانسيون بتني
فونداسيون برج روشنائي معابر
فونداسيون روشنائي معابر
فونداسيون معكبي
جداول كاربردي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت پروژه ها</span>نظارت پروژه ها
مراحل اجرائي پروژه هاي نيرورساني
فرم هاي نظارتي
ليست ناظرين مقيم شهرستانها
روش اجرائي نظارت
گروه GIS
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ</span>معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي معاونت</span>معرفي معاونت
معرفي معاونت و شرح وظايف معاونت
چارت سازماني
دفتر نظارت بر بهره برداري
امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق
دفتر ايمني
بازار برق
برق روستائي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق</span>امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق
شرح وظايف
چارت سازماني
مطالعات سيستم
اتوماسيون شبكه
مديريت ناوگان
مديريت حوادث car-pc
بالانس بار
دستورالعمل ها
ارتباط با ديسپاچينگ
مركز فوريت هاي برق
مولدهاي مقياس كوچك
استعلام حريم شبكه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت منابع انساني</span>معاونت منابع انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شرح وظايف</span>شرح وظايف
شرح وظايف معاونت
شرح وظايف امور كاركنان و رفاه
شرح وظايف دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل
شرح وظايف دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني
شرح وظايف دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
شرح وظايف گروه برون سپاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توسعه مديريت و تحول اداري</span>دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
اقدامات انجام شده در اصلاح نظام اداري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيمانكاران گروه برون سپاري</span>پيمانكاران گروه برون سپاري
شركت انديشه كوهستان زاگرس
شركت توسعه پايدار روز
شركت خاتم برق نيروي زاگرس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات</span>دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شرح وظايف</span>شرح وظايف
شرح وظايف مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين</span>قوانين
قانون استقلال شركت هاي توزيع برق
آيين نامه قانون استقلال شركت هاي توزيع
قانون تشديد مجازاتها
قانون سلامت اداري
قانون پولشوئي
قانون استفاده كنندگان غيرمجاز از برق
آئين نامه قانون استفاده كنندگان غير مجاز از برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحقيقات</span>تحقيقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اولويتهاي تحقيقاتي</span>اولويتهاي تحقيقاتي
اولويت هاي تحقيقاتي سال 96
اولويت هاي تحقيقاتي سال 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روند اجراي پروژه ها</span>روند اجراي پروژه ها
فلوچارت گردش كار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرمها</span>فرمها
فرم تعريف پروژه
فرم دو صفحه اي تعريف پروژه
نقشه راه تحقیقات
پروژه هاي خاتمه يافته
پروژه هاي در حال اجرا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تفاهم نامه ها</span>تفاهم نامه ها
تفاهم نامه با توانير
تفاهم نامه با دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي
كنفرانس ها و سمينارها
سامانه تحقيقات برق (ساتب)
كتابخانه وزارت نيرو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني و بهداشت در برق</span>ايمني و بهداشت در برق
خط مشي ايمني و بهداشت شغلي
آموزش كنترل فشار خون
كمك هاي اوليه در برق گرفتگي
توصيه هاي ايمني براي كودكان
ايمني حريق
بهداشت حرفه اي
ابزارهاي دستي
نوبت كاري
لوازم حفاظت فردي
هنر ارگونومي
ليفتراك
گزارش مميزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ريزي استراتژيك</span>برنامه ريزي استراتژيك
چشم انداز شركت در سال 1405
اهداف شركت در افق 1405
مفهوم اهداف استراتژيك شركت در افق 1405
نقشه راه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومي</span>روابط عمومي
سايت خبري توانير
سايت خبري وزارت نيرو
نشريه الكترونيكي تنوير
بريده جرايد
پيشخوان روزنامه ها
گالري عكس
پرسش هاي متداول
Collapse منوي عموديمنوي عمودي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر پيشخوان</span>دفاتر پيشخوان
سامانه دفاتر پيش خوان
ليست خدمات قابل ارائه
آدرس دفاتر
دانلود فايل آموزش دفاتر پيشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
فرم شماره يك
فرم شماره دو
فرم شماره سه
فرم شماره چهار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين</span>خدمات مشتركين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين و مقررات</span>قوانين و مقررات
آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق
تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها
مجوزهاي لازم جهت واگذاري انشعاب
تعرفه هاي برق مشتركين مشمول بيماريهاي خاص
ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي مربوطه در سال 95
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنماي مشتركين</span>راهنماي مشتركين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات صورت حساب برق مصرفي</span>خدمات صورت حساب برق مصرفي
تسويه حساب - صدور قبض المثني
مشاهده سوابق صورت حسابهاي برق مصرفي
اعلام بهاي برق مصرفي ميان دوره
اعلاميه بهاي برق مصرفي براساس خوداظهاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين</span>خدمات مشتركين
تغيير نام
اصلاح نام
تغيير مكان داخلي كنتور
قطع و وصل انشعاب برق
قطع موقت انشعاب برق
درخواست تغيير آدرس و كد پستي اشتراك
آزمايش كنتور
جمع آوري دائم انشعاب
تعويض كنتور
برقراري يا نصب مجدد انشعاب
انصراف از تقاضاي انشعاب
اصلاح لوازم كنتور
مراحل درخواست تغيير تعداد كد خانوار
مراحل درخواست اعمال كد جانبازي فرزند شهيد يا بيماران خاص
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسيدگي به درخواست انشعاب و تغيير قدرت</span>رسيدگي به درخواست انشعاب و تغيير قدرت
فروش انشعاب عادي دائم
فروش انشعاب ديماندي دائم
تغيير مشخصات انشعاب
فروش انشعاب آزاد
راهنماي قرائت كنتور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هزينه ها</span>هزينه ها
هزينه هاي برقراري انشعاب
هزينه هاي خدمات پس از فروش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شناسنامه خدمات الكترونيكي</span>شناسنامه خدمات الكترونيكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات صورت حساب قبض (14651203000)</span>خدمات صورت حساب قبض (14651203000)
تسويه حساب (تسويه حساب13031465100)
تغيير تعرفه يا گزينه تعرفه (13031465102)
بررسي صورت حساب ( 13031465104)
سوابق پرداخت ( 13031465106)
تسويه بدهي ( 13031465101 )
صدور قبض المثني ( 13031465103 )
سوابق مصارف و صورت حساب ( 13031465105 )
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين (14661303000)</span>خدمات مشتركين (14661303000)
درخواست انصراف قبل از برقراري انشعاب (13031466100)
نصب مجدد انشعاب ( 13031466102 )
جمع آوري دائم انشعاب ( 13031466104 )
اصلاح نام ( 13031466106 )
آزمايش كنتور ( 13031466108 )
قطع موقت انشعاب ( 13031466110 )
تغيير مكان داخلي ( 13031466101 )
جمع آوري موقت انشعاب ( 13031466103 )
اصلاح اطلاعات ( 13031466105 )
تغيير نام ( 13031466107 )
اصلاح سرويس انشعاب ( 13031466109 )
وصل مجدد انشعاب ( 13031466111 )
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسيدگي به درخواست انشعاب و تغيير قدرت (14671202000)</span>رسيدگي به درخواست انشعاب و تغيير قدرت (14671202000)
افزايش آمپراژ ( 13031467100 )
درخواست انشعاب آمپري ( 13031467102 )
واگذاري برق موقت ( 13031467104 )
درخواست كاهش آمپراژ ( 13031467101 )
تفكيك يا ادغام انشعاب ( 13031467103 )
نسخه موبايلي ارائه خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت مصرف</span>مدیریت مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه پاسحگوئي بار (كاهش پيك) سال 98</span>برنامه پاسحگوئي بار (كاهش پيك) سال 98
كشاورزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صنايع</span>صنايع
انجام تعميرات و تعطيلات
جابجائي تعطيلات هفتگي
كاهش بار در ساعات اوج بار
اداري و ساير مصارف
CNG - مشتركين ايستگاه گاز طبيعي فشرده
مولدهاي اضطراري- خود تامين
برنامه ذخيره عملياتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهينه سازي مصرف</span>بهينه سازي مصرف
راه كار هاي عمومي مصرف بهينه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهينه سازي مصرف در بخش خانگي</span>بهينه سازي مصرف در بخش خانگي
راهكارهاي بهينه سازي در سيستم هاي سرمايشي
راهنماي صرفه جويي در مصرف انرژي كولر گازي
راهنماي صرفه جويي در مصرف انرژي ماشين لباسشويي
راهنماي صرفه جويي در مصرف انرژي يخچال فريزر
راهنماي صرفه جويي در مصرف برق تلويزيون
راهنماي صرفه جويي در مصرف برق كامپيوتر
صرفه جويي در مصرف برق جاروبرقي
هدر رفت انرژي در خانه
بهينه سازي مصرف در بخش تجاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهينه سازي مصرف در بخش صنعت </span>بهينه سازي مصرف در بخش صنعت
صرفه جويي در بخش صنعت
مديريت مصرف در صنعت نساجي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مميزي انرژي</span>مميزي انرژي
مميزي انرژي
مديريت انرژي
خود ممیزی انرژی در ساختمانهای اداری
سامانه مديريت مصرف برق 1421
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها و دفاتر مستقل</span>معاونت ها و دفاتر مستقل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ريزي و مهندسي</span>معاونت برنامه ريزي و مهندسي
معرفي معاونت و شرح وظايف معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيمانكاران و تامين كنندگان</span>پيمانكاران و تامين كنندگان
دستورالعمل تعيين صلاحيت پيمانكاران
تامين كنندگان تجهيزات داراي صلاحيت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعملهاي فني اجرائي</span>دستورالعملهاي فني اجرائي
شرايط اجراي پروژه توسط پيمانكار
توصيه هاي فني اجرائي شبكه هاي توزيع
دستورالعمل اجرائي كابل خودنگهدار
دستورالعمل اجرائي كانال كابلي
دستورالعمل اجرائي ارت ميله اي
دستورالعمل اجرائي ارت صفحه اي
روش اجرائي طراحي
شيوه نامه اجرائي نظارت بر طراحي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مشخصات فني تجهيزات</span>مشخصات فني تجهيزات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فشار متوسط</span>فشار متوسط
براكت فشار متوسط
پايه مقره راس تير
سكوي سركابل
كراس آرم2.44 متري
كراس آرم 1.5متري
كراس آرم 2.25 متري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فشار ضعيف</span>فشار ضعيف
اتريه دو تائي
اتريه سه تايي
اسپيسر فشار ضعيف
براكت روشنائي معابر
براكت فشار ضعيف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پست هوائي</span>پست هوائي
سكوي برقگير و قطع كننده
سكوي ترانسفورماتور انتهائي
سكوي ترانسفورماتور تك پايه
سكوي ترانسفورماتور زير خط
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بازوي روشنائي معابر</span>بازوي روشنائي معابر
بازوي 2متري روي پايه بتوني
بازوي دو متري دوطرفه روي پايه فلزي
بازوي دومتري يكطرفه روي پايه فلزي
بازوي سه متري دوطرفه روي پايه فلزي
بازوي سه متري يكطرفه روي پايه فلزي
بازوي شصت سانتي روي پايه بتوني
بازوي يك و نيم متري روي پايه بتوني
بازوي يك و نيم متري يكطرفه روي پايه فلزي.
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پايه روشنائي معابر</span>پايه روشنائي معابر
پانزده متري تلسكوپي (1)
پانزده متري تلسكوپي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فوندانسيون بتني</span>فوندانسيون بتني
فونداسيون برج روشنائي معابر
فونداسيون روشنائي معابر
فونداسيون معكبي
جداول كاربردي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نظارت پروژه ها</span>نظارت پروژه ها
مراحل اجرائي پروژه هاي نيرورساني
فرم هاي نظارتي
ليست ناظرين مقيم شهرستانها
روش اجرائي نظارت
گروه GIS
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ</span>معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي معاونت</span>معرفي معاونت
معرفي معاونت و شرح وظايف معاونت
چارت سازماني
دفتر نظارت بر بهره برداري
امور ديسپاچينگ و فوريت هاي برق
دفتر ايمني
بازار برق
برق روستائي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق</span>امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق
شرح وظايف
چارت سازماني
مطالعات سيستم
اتوماسيون شبكه
مديريت ناوگان
مديريت حوادث car-pc
بالانس بار
دستورالعمل ها
ارتباط با ديسپاچينگ
مركز فوريت هاي برق
مولدهاي مقياس كوچك
استعلام حريم شبكه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت منابع انساني</span>معاونت منابع انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شرح وظايف</span>شرح وظايف
شرح وظايف معاونت
شرح وظايف امور كاركنان و رفاه
شرح وظايف دفتر سازماندهي و طبقه بندي مشاغل
شرح وظايف دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني
شرح وظايف دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
شرح وظايف گروه برون سپاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر توسعه مديريت و تحول اداري</span>دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
اقدامات انجام شده در اصلاح نظام اداري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيمانكاران گروه برون سپاري</span>پيمانكاران گروه برون سپاري
شركت انديشه كوهستان زاگرس
شركت توسعه پايدار روز
شركت خاتم برق نيروي زاگرس
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات</span>دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شرح وظايف</span>شرح وظايف
شرح وظايف مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين</span>قوانين
قانون استقلال شركت هاي توزيع برق
آيين نامه قانون استقلال شركت هاي توزيع
قانون تشديد مجازاتها
قانون سلامت اداري
قانون پولشوئي
قانون استفاده كنندگان غيرمجاز از برق
آئين نامه قانون استفاده كنندگان غير مجاز از برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحقيقات</span>تحقيقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اولويتهاي تحقيقاتي</span>اولويتهاي تحقيقاتي
اولويت هاي تحقيقاتي سال 96
اولويت هاي تحقيقاتي سال 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روند اجراي پروژه ها</span>روند اجراي پروژه ها
فلوچارت گردش كار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرمها</span>فرمها
فرم تعريف پروژه
فرم دو صفحه اي تعريف پروژه
نقشه راه تحقیقات
پروژه هاي خاتمه يافته
پروژه هاي در حال اجرا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تفاهم نامه ها</span>تفاهم نامه ها
تفاهم نامه با توانير
تفاهم نامه با دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي
كنفرانس ها و سمينارها
سامانه تحقيقات برق (ساتب)
كتابخانه وزارت نيرو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ايمني و بهداشت در برق</span>ايمني و بهداشت در برق
خط مشي ايمني و بهداشت شغلي
آموزش كنترل فشار خون
كمك هاي اوليه در برق گرفتگي
توصيه هاي ايمني براي كودكان
ايمني حريق
بهداشت حرفه اي
ابزارهاي دستي
نوبت كاري
لوازم حفاظت فردي
هنر ارگونومي
ليفتراك
گزارش مميزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه ريزي استراتژيك</span>برنامه ريزي استراتژيك
چشم انداز شركت در سال 1405
اهداف شركت در افق 1405
مفهوم اهداف استراتژيك شركت در افق 1405
نقشه راه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روابط عمومي</span>روابط عمومي
سايت خبري توانير
سايت خبري وزارت نيرو
نشريه الكترونيكي تنوير
بريده جرايد
پيشخوان روزنامه ها
گالري عكس
پرسش هاي متداول
Collapse منوي عموديمنوي عمودي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفاتر پيشخوان</span>دفاتر پيشخوان
سامانه دفاتر پيش خوان
ليست خدمات قابل ارائه
آدرس دفاتر
دانلود فايل آموزش دفاتر پيشخوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
فرم شماره يك
فرم شماره دو
فرم شماره سه
فرم شماره چهار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين</span>خدمات مشتركين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانين و مقررات</span>قوانين و مقررات
آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق
تعرفه هاي برق و شرايط عمومي آنها
مجوزهاي لازم جهت واگذاري انشعاب
تعرفه هاي برق مشتركين مشمول بيماريهاي خاص
ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق و بخشودگي مربوطه در سال 95
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنماي مشتركين</span>راهنماي مشتركين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات صورت حساب برق مصرفي</span>خدمات صورت حساب برق مصرفي
تسويه حساب - صدور قبض المثني
مشاهده سوابق صورت حسابهاي برق مصرفي
اعلام بهاي برق مصرفي ميان دوره
اعلاميه بهاي برق مصرفي براساس خوداظهاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين</span>خدمات مشتركين
تغيير نام
اصلاح نام
تغيير مكان داخلي كنتور
قطع و وصل انشعاب برق
قطع موقت انشعاب برق
درخواست تغيير آدرس و كد پستي اشتراك
آزمايش كنتور
جمع آوري دائم انشعاب
تعويض كنتور
برقراري يا نصب مجدد انشعاب
انصراف از تقاضاي انشعاب
اصلاح لوازم كنتور
مراحل درخواست تغيير تعداد كد خانوار
مراحل درخواست اعمال كد جانبازي فرزند شهيد يا بيماران خاص
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسيدگي به درخواست انشعاب و تغيير قدرت</span>رسيدگي به درخواست انشعاب و تغيير قدرت
فروش انشعاب عادي دائم
فروش انشعاب ديماندي دائم
تغيير مشخصات انشعاب
فروش انشعاب آزاد
راهنماي قرائت كنتور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هزينه ها</span>هزينه ها
هزينه هاي برقراري انشعاب
هزينه هاي خدمات پس از فروش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شناسنامه خدمات الكترونيكي</span>شناسنامه خدمات الكترونيكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات صورت حساب قبض (14651203000)</span>خدمات صورت حساب قبض (14651203000)
تسويه حساب (تسويه حساب13031465100)
تغيير تعرفه يا گزينه تعرفه (13031465102)
بررسي صورت حساب ( 13031465104)
سوابق پرداخت ( 13031465106)
تسويه بدهي ( 13031465101 )
صدور قبض المثني ( 13031465103 )
سوابق مصارف و صورت حساب ( 13031465105 )
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشتركين (14661303000)</span>خدمات مشتركين (14661303000)
درخواست انصراف قبل از برقراري انشعاب (13031466100)
نصب مجدد انشعاب ( 13031466102 )
جمع آوري دائم انشعاب ( 13031466104 )
اصلاح نام ( 13031466106 )
آزمايش كنتور ( 13031466108 )
قطع موقت انشعاب ( 13031466110 )
تغيير مكان داخلي ( 13031466101 )
جمع آوري موقت انشعاب ( 13031466103 )
اصلاح اطلاعات ( 13031466105 )
تغيير نام ( 13031466107 )
اصلاح سرويس انشعاب ( 13031466109 )
وصل مجدد انشعاب ( 13031466111 )
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">رسيدگي به درخواست انشعاب و تغيير قدرت (14671202000)</span>رسيدگي به درخواست انشعاب و تغيير قدرت (14671202000)
افزايش آمپراژ ( 13031467100 )
درخواست انشعاب آمپري ( 13031467102 )
واگذاري برق موقت ( 13031467104 )
درخواست كاهش آمپراژ ( 13031467101 )
تفكيك يا ادغام انشعاب ( 13031467103 )
نسخه موبايلي ارائه خدمات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت مصرف</span>مدیریت مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه پاسحگوئي بار (كاهش پيك) سال 98</span>برنامه پاسحگوئي بار (كاهش پيك) سال 98
كشاورزي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صنايع</span>صنايع
انجام تعميرات و تعطيلات
جابجائي تعطيلات هفتگي
كاهش بار در ساعات اوج بار
اداري و ساير مصارف
CNG - مشتركين ايستگاه گاز طبيعي فشرده
مولدهاي اضطراري- خود تامين
برنامه ذخيره عملياتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهينه سازي مصرف</span>بهينه سازي مصرف
راه كار هاي عمومي مصرف بهينه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهينه سازي مصرف در بخش خانگي</span>بهينه سازي مصرف در بخش خانگي
راهكارهاي بهينه سازي در سيستم هاي سرمايشي
راهنماي صرفه جويي در مصرف انرژي كولر گازي
راهنماي صرفه جويي در مصرف انرژي ماشين لباسشويي
راهنماي صرفه جويي در مصرف انرژي يخچال فريزر
راهنماي صرفه جويي در مصرف برق تلويزيون
راهنماي صرفه جويي در مصرف برق كامپيوتر
صرفه جويي در مصرف برق جاروبرقي
هدر رفت انرژي در خانه
بهينه سازي مصرف در بخش تجاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">بهينه سازي مصرف در بخش صنعت </span>بهينه سازي مصرف در بخش صنعت
صرفه جويي در بخش صنعت
مديريت مصرف در صنعت نساجي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مميزي انرژي</span>مميزي انرژي
مميزي انرژي
مديريت انرژي
خود ممیزی انرژی در ساختمانهای اداری
سامانه مديريت مصرف برق 1421
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها و دفاتر مستقل</span>معاونت ها و دفاتر مستقل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ريزي و مهندسي</span>معاونت برنامه ريزي و مهندسي
معرفي معاونت و شرح وظايف معاونت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پيمانكاران و تامين كنندگان</span>پيمانكاران و تامين كنندگان
دستورالعمل تعيين صلاحيت پيمانكاران
تامين كنندگان تجهيزات داراي صلاحيت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعملهاي فني اجرائي</span>دستورالعملهاي فني اجرائي
شرايط اجراي پروژه توسط پيمانكار
توصيه هاي فني اجرائي شبكه هاي توزيع
دستورالعمل اجرائي كابل خودنگهدار
دستورالعمل اجرائي كانال كابلي
دستورالعمل اجرائي ارت ميله اي
دستورالعمل اجرائي ارت صفحه اي
روش اجرائي طراحي
شيوه نامه اجرائي نظارت بر طراحي